1     Splošne določbe

 

Namen promocijske akcije Poli Petke v organizaciji podjetja Perutnina Ptuj je širitev prepoznavnosti znamke Poli.

 

 

Prvi del promocijske kampanje POLI PETKE Perutnine Ptuj d.d.1, ki poteka med 3.4. in 1. 6. v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH in Srbiji, tvorijo:

 

  • promocijski dogodki s košarkarskim tekmovanjem v navidezni resničnosti VR PETKE

 

Koledar dogodkov je objavljen na www.poli.si

 

Zaključna prireditev z žrebom nagrajencev nagradne igre Poli Petke bo na Ptuju v sklopu Poli maratona 1.6.2019.  Zaključna dobrodelna prireditev  z žrebom osnovnih šol, prejemnic darilnih paketov dobrodelne akcije z Luko Dončićem Hi5 / Žoge za šole, bo v jesenskem delu, objava na www.poli.si.

 

  • nagradna igra POLI PETKE

za udeležence VR in spletnega tekmovanja z žrebanjem za glavno nagrado, ki zajema

 

dve vstopnici na NBA tekmo v sezoni 2019-20, transfer na lokacijo in nazaj ter nastanitev za dve osebi.

 

Najboljšim 100 udeležencem Perutnina Ptuj / Poli podeli tudi simbolične nagrade (majica ali košarkarska žoga). Simbolične nagrade se podeli tudi na promocijskih dogodkih pri trgovcih.

  • dobrodelna akcija Hi5 PETKE / Žoge za šole z Luko Dončićem


Hi5 Petka je pozdravna gesta, ki jo udeleženec ob koncu tekmovanja VR PETKE podeli animiranemu Luki Dončiću. Hi5 petke se pretvarjajo v darilne pakete košarkarskih žog, ki jih Perutnina Ptuj / Poli podari z žrebom izbranim osnovnim šolam. Podrobneje v poglavju 1.1. 

 

2     Nagradna igra POLI PETKE in način sodelovanja

 

Vsak udeleženec s prijavo na ta dogodka/igre/tekmovanja/akcije soglaša in strinja s tem, da se dogodka udeležuje na lastno odgovornost, pri čemer je izključena sleherna odškodninska odgovornost Perutnine Ptuj.

Nagradno igro Poli Petke tvorijo:

  • tekmovanje VR PETKE za zbiranje VR točk, ki so rezultat košarkarskega tekmovanja v navidezni resničnosti2 na promocijskih dogodkih, navedenih v 1. poglavju. Sodelovanje na tekmovanju VR PETKE je pogoj za sodelovanje v nagradni igri POLI PETKE. Podrobneje v poglavju 2.1. 
  • spletne aktivnosti udeležencev nagradne igre POLI PETKE za zbiranje spletnih točk, ki jih tekmovalec pridobiva na osnovi svojega video kolaža VR izkušnje VR PETKE na spletni strani www.poli.si in na družabnem omrežju Facebook. Podrobneje v poglavjih 2.1 in 2.2. 
  • končni žreb, ki zmagovalca izbere med 100. najuspešnejšimi tekmovalci, torej med tistimi, ki imajo najvišji produkt med VR in spletnimi točkami. Podrobneje v poglavju 2.3.

 

 

Za sodelovanje v nagradni igri POLI PETKE mora udeleženec najprej sodelovati na tekmovanju VR PETKE (podrobneje v poglavju 2.1 VR PETKE). Udeleženec tekmovanja VR PETKE prejme posebno zapestnico, na kateri sta natisnjeni unikatni QR koda in ID številka, ki mu kasneje omogočata dostop do spletne prijave na nagradno igro POLI PETKE, ogled in objavo njegovega PETKE video kolaža.

 

Udeleženec tekmovanja VR PETKE ni samodejno udeleženec nagradne igre POLI PETKE. Če udeleženec tekmovanja VR PETKE želi sodelovati tudi v nagradni igri POLI PETKE, se mora v roku najmanj 48 ur po VR tekmovanju s svojo QR kodo ali ID številko prijaviti na spletnem mestu www.petke.si, sicer njegova pravica do sodelovanja v nagradni igri PETKE zapade. Na tem spletnem mestu se udeleženec skladno s pravili GDPR prijavi s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka) in potrdi strinjanje s pravili in pogoji za sodelovanja v nagradni igri. 

Šele ta prijava omogoča udeležencu tekmovanja VR PETKE uradno sodelovanje v nagradni igri POLI PETKE. S prijavo nekateri njegovi podatki (video kolaž, izbrano uporabniško ime, število VR in spletnih točk) postanejo vidni vsem obiskovalcem spletne strani www.petke.si.

 

 

Opozorilo: Sodelovanje udeležencev, zaposlenih pri podjetjih, ki so organizatorji ali izvajalci promocijske kampanje POLI PETKE, ali so pri vzpostavitvi kampanje POLI PETKE kakorkoli sodelovali, imajo pravico do tekmovanja VR PETKE in do registracije na www.petke.si za objavo svojega PETKE video kolaža, vendar pa nimajo pravice do nagrade in bodo iz končnega žrebanja za nagrado izključeni.

 

 

2.1  Pridobivanje VR TOČK na tekmovanju VR PETKE  


Sodelovanje na tekmovanju VR PETKE je predpogoj za sodelovanje v nagradni igri POLI PETKE.
Pridobljene VR točke so faktor, ki se za pridobitev udeleženčevega končnega rezultata nagradne igre pomnoži z udeleženčevimi spletnimi točkami  (podrobneje v poglavju 2.2).

 

a)     Prijava na tekmovanje VR PETKE

 

Kandidati se na tekmovanje VR PETKE prijavijo na dan dogodka pri hostesi na sprejemi točki prizorišča. Kandidat ob prijavi hostesi navede svoje uporabniško ime, bodisi svoje pravo ime, bodisi vzdevek. Če je na seznamu udeležencev že nekdo z istim uporabniškim imenom, mora po zaporedju vpisa zadnji udeleženec svoje uporabniško ime spremeniti oz. dopolniti z zaporedno številko.

Uporabniško ime se izpiše:

- na zaslonih prizorišča med udeleženčevo VR igro

- na zaslonih prizorišča v lestvici najboljših, če bo udeleženec uvrščen mednje

- v njegovem video kolažu PETKE (podrobneje v istem poglavju, točka c), ki je osnova za vstop v nagradno igro PETKE in zbiranje spletnih točk.

 

 

Udeleženec ima pravico večkrat sodelovati na tekmovanju VR PETKE, vendar se mora vsakič znova prijaviti z novim uporabniškim imenom. Vsaka prijava mu prinese novo zapestnico z unikatno QR kodo in ID številko, s katero lahko kasneje pristopi k nagradni igri Poli Petke.

 

 

b)    Kratek opis tekmovanja VR PETKE in točkovanje

VR PETKE je košarkarska igra v navidezni resničnosti, kjer udeleženec v roku dveh minut poskuša zadeti koš s petih različnih pozicij. Na vsaki poziciji je gabion s petimi žogami, od katerih so štiri žoge vredne po eno točko, ena, posebej označena žoga pa je vredna dve točki. Ko udeleženec nadane VR očala, ima pred začetkom tekmovanja na voljo preprosta navodila za uporabo VR kontrol ter kratek trening s tremi poskusnimi meti, ki se ne štejejo k njegovemu VR rezultatu. 

Največje možno skupno število doseženih VR točk je 30, pri čemer je 4 x 5 zadetkov vredno po eno točko in 5 zadetkov po dve točki.

Ob koncu VR igre udeleženca pozdravi animiran Luka Dončić, ki mu nastavi dlan za Hi5 Petko. S klikom na animirano Dončićevo dlan udeleženec lahko prispeva k dobrodelni akciji Hi5 PETKE/Žoge za šole, pri čemer se upošteva njegov rezultat VR tekmovanja. Hi5 Petka na noben način ne vpliva na rezultat nagradne igre PETKE in je zgolj prostovoljna gesta udeleženca VR tekmovanja. Podrobneje o dobrodelni akciji Hi5 PETKE/Žoge za šole v poglavju 3.

 

Opozorilo: Izkušnja navidezne resničnosti in uporaba VR seta HTC VIVE lahko pri posameznikih sproži občutek vrtoglavice in slabosti. Tudi nekateri posamezniki, ki sicer nimajo epilepsije ali zgodovine epilepsiji podobnih napadov, lahko v navidezni resničnosti ob nekaterih osvetlitvah, vzorcih ali podobah doživijo občutke vrtoglavice in slabosti. V tem primeru udeleženca pozivamo, naj o tem nemudoma obvesti hosteso in konča z igro.

 

c)     VIDEO KOLAŽ PETKE | Snemanje udeleženca na tekmovanju VR PETKE

S prijavo na tekmovanje VR PETKE se udeleženec strinja, da se njegova izkušnja na prizorišču in v navidezni resničnosti snema, posnetek pa se v zalednem sistemu strne v PETKE video kolaž z njegovim uporabniškim imenom. PETKE video kolaž je osnova za udeleženčevo morebitno sodelovanje v nagradni igri in se hrani na www.petke.si, vendar je vse do njegove prijave k nagradni igri Poli PETKE javnosti nedostopen. Če se udeleženec za sodelovanje v nagradni igri POLI PETKE ne odloči, se njegov video kolaž samodejno izbriše v roku 48h od  dneva njegovega sodelovanja v tekmovanju VR PETKE.

Za zagotavljanje enakovrednih pogojev sodelovanja v nagradni igri POLI PETKE vsem udeležencem, se video kolaži PETKE se naslednji dan, dan po tekmovanju, naložijo na www.petke.si, hkrati se takrat udeležencem tekmovanja VR PETKE odpre možnost za prijavo k nagradni igri.

 

 

 

2.2   Pridobivanje SPLETNIH TOČK

 

Spletne točke so faktor, ki se za pridobitev udeleženčevega končnega rezultata nagradne igrepomnoži z udeleženčevimi VR točkami. (podrobneje v poglavju 2.2)

Za uvrstitev med stoterico najboljših tekmovalcev je udeležencu nagradne igre v interesu doseči čim višje število spletnih točk, ki jih pridobiva z zbiranjem spletnih reakcij na svoj video kolaž Petke. Udeleženec spletne točke pridobiva:

 

- s pridobivanjem všečkov na svoj video kolaž PETKE na spletni strani www.petke.si

- s pridobivanjem odzivov na svoj video kolaž PETKE na družabnem omrežju Facebook, kjer se enakovredno upoštevajo deljenje, všečkanje in komentiranje. Udeleženec nagradne igre POLI PETKE je odgovoren tako za deljenje svojega video kolaža PETKE kot za upoštevanje Facebook standardov pri vzdrževanju komentarjev na svoj video kolaž.     

Pomembno: Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Facebook je izvzet iz vseh možnih odškodninskih zahtevkov ali drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju oz. naročniku, nikoli Facebooku.

 

Za pridobivanje spletnih točk ima udeleženec nagradne igre POLI PETKE na voljo natanko sedem dni oz. 168 ur od njegove prijave k sodelovanju. Četudi se spletne aktivnosti bodisi na www.petke.si bodisi na Facebooku ob objavljenem udeleženčevem PETKE video kolažu nadaljujejo tudi po obdobju sedmih dni, te ne prispevajo več k končnemu rezultatu v nagradni igri POLI PETKE.

 

VIP igralci

Opozorilo: Sodelovanje udeležencev, zaposlenih pri podjetjih, ki so organizatorji ali izvajalci promocijske kampanje POLI PETKE, ali so pri vzpostavitvi kampanje POLI PETKE kakorkoli sodelovali, imajo pravico do tekmovanja VR PETKE in do registracije na www.petke.si za objavo svojega PETKE video kolaža, vendar pa nimajo pravice do nagrade in bodo iz končnega žrebanja za nagrado izključeni.

 

 

2.3  Finalno žrebanje za glavno nagrado nagradne igre POLI PETKE

 

Možnost osvojitve glavne nagrade ima najboljših sto udeležencev nagradne igre POLI PETKE, torej tistih z najvišjim končnim produktom njihovih VR in spletnih točk, pridobljenih v 7 dneh po prijavi k nagradni igri.

 

Sto najboljših udeležencev poleg pravic za sodelovanje v žrebu za glavno nagrado prejme tudi simbolične nagrade (majice, košarkarske žoge).

 

Žreb in razglasitev zmagovalca nagradne igre POLI PETKE se izvede na zaključni prireditvi na Poli maratonu, 1. junija 2019, na Ptuju.

 

3   Hi5 PETKE ali ŽOGE ZA ŠOLE

 

Hi5 Petka vzporedna promocijska dobrodelna akcija, ki korenini v tekmovanju VR PETKE. Hi5 PETKE se pretvarjajo v darilne pakete košarkarskih žog, ki jih Perutnina Ptuj / Poli v začetku šolskega leta 2019-20 podari z žrebom izbranim osnovnim šolam. Hi5 je pozdravna gesta, ki jo animiranemu Luki Dončiću ob koncu igre podeli udeleženec VR tekmovanja.

 

Vsak udeleženec VR tekme ob koncu igre s klikom na animirano Dončićevo dlan lahko prispeva toliko Hi5 PETK, kolikor točk je dosegel v VR tekmovanju. Hi5 Petka na noben način ne vpliva na rezultat nagradne igre PETKE in je zgolj prostovoljna gesta udeleženca VR tekmovanja.

 

Hi5 PETKE se seštevajo na Hi5 števcu, ki se prikazuje na:

- spletni strani www.petke.si

- na pametni uri Apple Watch, ki jo g. Luka Dončić prejme od Perutnine Ptuj v imenu kampanje PETKE

- na zaslonih promocijskih dogodkov PETKE.

 

Število osnovnih šol, ki prejmejo darilne pakete PP, se izračuna po formuli
500 Hi5 = 1 darilni paket za 1 OŠ.


Izbrane šole določi žreb na dobrodelni jesenski zaključni prireditvi, darilne pakete pa izbrane šole prejmejo v začetku šolskega leta 2019-20.

 

Ptuj, 1. 4. 20191 V izvedbi / s sodelovanjem podjetja Art Rebel 9, d.o.o.

2 Za tehnologijo navidezne resničnosti uporabljamo mednarodno kratico VR (Virtual Reality).