Pravila nagradne igre "Nori maraton"

1. Podatki o organizatorju

Organizator nagradne igre z nazivom (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Perutnina Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator). Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Poli«. Nagradna igra poteka od 27. 5. 2014 do vključno 9. 6. 2014.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki preko igrice na spletnem mestu Poli (www.poli.si) sodelujejo v nagradni igri. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

 

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradni igri z obiskom spletnega mesta www.poli.si (v nadaljevanju: spletno mesto), kjer si ustvarijo uporabniški račun, ali se prijavijo z obstoječim Poli uporabniškim računom (vzdevek in elektronski naslov), ali se prijavijo z obstoječim uporabniškim računom, ki ga uporabljajo na družbenem omrežju Facebook.

 

Na spletnem mestu je na voljo povezava do spletne igrice, imenovane Nori maraton (v nadaljevanju: spletna igra), ki je sestavljena iz treh različnih prog (2 km, 21,2 km in 52 km). Za uvrstitev v žreb mora uporabnik v sklopu spletne igre do konca prevoziti vse tri različne proge in vpisati svoj rezultat na lestvico. Uporabniki, ki niso prijavljeni med igranjem igrice, se lahko prijavijo s svojim uporabniškim računom ob koncu posamezne proge, pred vpisom rezultata na lestvico. Če ob vpisu rezultata na lestvico uporabnik ni prijavljen, se odigrana igra ne upošteva v nagradni igri.

 

Uporabniki si lahko svoje možnosti v žrebu povečajo z večkratnim sodelovanjem. Kot enkratno sodelovanje štejejo tri različne odpeljane proge. Za vsake nadaljnje tri odpeljane proge se uporabnik ponovno uvrsti v žreb.

 

Tedenski žrebi bodo določili naključne nagrajence nagradne igre.

 

V primeru, da tehnični izvajalec nagradne igre zazna kakršne koli nepravilnosti v sodelovanju uporabnika ali tehnične posege v spletno igro, ima pravico uporabnika brez opozorila odstraniti z lestvice in iz nagradne igre.

 

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 27. 5. 2014 do vključno 9. 6. 2014. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse odigrane igre, ki bodo zaključene dne 9. 6. 2014. do 23:59 ure.

 

6. Nagrade in nagrajevanje

Nagradni sklad obsega 100 Poli majic. Nagrajenec lahko izbira med moško, žensko in otroško različico majice, šestimi različnimi motivi ter različnimi velikosti majice.

 

Vsak uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri le z enim elektronskim naslovom (e-mail) in prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen udeleženec lahko sodeluje večkrat, nagrajen pa je lahko le enkrat (z eno majico).

 

Organizator nagradne igre bo z naključnim žrebom, ki bo izveden dne 11. 6. 2014, določil nagrajence.

 

V kolikor je bil za nagrado določen nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri, oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade ali izvajalec pri udeležencu zazna nepravilnosti v postopku sodelovanja, se nagrada ne podeli.

 

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletnem mestu www.poli.si najkasneje 10 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.

 

Nagrajenca bo tehnični izvajalec nagradne igre obvestil tudi preko elektronske pošte, ki jo uporabnik spletnega mesta posreduje, ko se registrira in prijavi v aplikacijo na spletnem mestu.

 

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

 

Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti na naslov, ki ga bodo nagrajenci posredovali po elektronski pošti po prejetju elektronskega sporočila, da bodo nagrajeni. Posameznemu nagrajencu se lahko na naslov, posredovan po elektronski pošti nagrajenca, pošlje eno nagrado.

 

Nagrajenci morajo svoje podatke poslati najkasneje v 7. delovnih dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade.

 

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti. Organizator in tehnični izvajalec nagradne igre sta v tem primeru v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati tehnični izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drugi namen.

 

Nagrajenci, ki bodo kot nagrado osvojili majico, morajo za prevzem nagrade posredovati naslednje podatke: ime, priimek, motiv, velikost in model majice (moški, ženski, otroški) ter naslov za dostavo nagrade.

 

Vrednost nagrade je manjša od 42,00 EUR, zato se akontacija dohodnine ne obračuna.

 

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec ne posreduje svojega naslova,
  • nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

 

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletne igre na spletnem mestu in/ali spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletne igre in/ali spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
    kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

9. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradni igri, so varovani v skladu s tem  členom pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ((Uradni list RS št. 94/2007-UPB1).

 

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@perutnina-ptuj.si.  Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

 

10. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.poli.si ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 

11. Splošne določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

 

Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.poli.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradnem natečaju po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče na Ptuju .

 

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 27. 5. 2014

 

Organizator nagradne igre: Perutnina Ptuj d.d.